Scena zbiorowa przed dworkiem pp. Zawiszów na zjeździe "beliniaków" w dziesięciolecie wymarszu. W górnym rzędzie od lewej: mjr. Kazimierz Stamirowski, ppłk Ludwik Kmicic-Skrzyński, płk Janusz Głuchowski, płk. Stanisław Grzmot - Skotnicki, płk Władysław Belina - Prażmowski. W środkowym od lewej Leon Kozłowski, Edward Dzik - Kleszczyński, por. Michał Galiński, Wanda Szczepanowska, Stefania Krasowska - Flekówna, Zofia Zawiszanka, Wanda Marokini, por. Jerzy Jabłonowski. W pierwszym rzędzie od lewej: płk. Bolesław Wieniawa Długoszowski, Anna Kuhn, Maria Gargonówna, Józef Piłsudski, Klara Schrenzel, Alicja Wentkowska - Krzyżanowska. Na ziemi Janina Lenartówna, Anna Gąsiorowska.