Powitanie ministra spraw zagranicznych Augusta Zaleskiego na dworcu. Widoczny m.in. wojewoda krakowski Mikołaj Kwaśniewski, dowódca OK V Kraków generał Stanisław Wróblewski.