Prezydent RP Stanisław Wojciechowski na uroczystości poświęcenia sztandaru 5 pułku saperów . Widoczni m.in. generał Władysław Sikorski, generał Stanisław Szeptycki, generał Mariusz Zaruski, wojewoda krakowski Władysław Kowalikowski.