Strona 1 książki z 1882 roku wydanej we Lwowie przez H. Altenberga.