Strona 29 książki z 1882 roku wydanej we Lwowie przez Hermana Altenberga.