Strona 53  książki z 1882 roku wydanej we Lwowie przez Hermna Altenberga.