Fotografia z publikacji: Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, red. M. Romeyko, Warszawa 1933, s. 55.