Tomik opublikowany w Paryżu w 1835 roku, zawierający "Giaura"  w  tłumaczeniu Adama Mickiewicza i "Korsarza" w tłumaczeniu Antoniego Edwarda Odyńca.   Na stronie tytułowej podano fikcyjny adres wydawniczy.