Formowanie konduktu. W pierwszym rzędzie od lewej: premier Stanisław Mikołajczyk, Helena Sikorska, gen. Kazimierz Sosnkowski. W drugim rzędzie od lewej: Stanisław Grabski - przewodniczący Rady Narodowej, minister Marian Seyda, wicepremier Jan Kwapiński, minister Karol Popiel. Widoczni także m.in.: minister Stanisław Kot, minister Władysław Banaczyk. Fotografię wikonał Czesława Datka.