Uroczystości na cmentarzu Highgate. Widoczni m.in.: gen. Władysław Sikorski - premier RP, wicepremier Stanisław Mikołajczyk, gen. Tadeusz Klimecki, Stefania Lieberman - żona H. Liebermana. Fotografia Czesława Datki.