Kompozycja z około 1865 roku. Składa się z portretów:  Mariana Langiewicza, Jana Ledóchowskiego, Henryka Kamieńskiego, Joachima Lelewela, Ludwika Mierosławskiego, Jana Kurzyny-Pelszewskiego, Henryka Dembińskiego i Józefa Wysockiego.