Fotografia grupowa uczestników polowania na tle zamku w Oporowie. Widoczni m.in.: prezydent RP Ignacy Mościcki (czwarty z lewej w pierwszym rzędzie), płk Jan Głogowski (drugi z prawej), ziemianin Szymon Karski (piąty z lewej), książę Janusz Radziwiłł (pierwszy z prawej), książę Krzysztof Radziwiłł (siódmy z lewej), hrabia Stanisław Zamoyski (pierwszy z lewej) Stanisław Wyganowski (drugi z lewej), hrabia Józef Plater-Zyberk, (drugi z prawej w pierwszym rzędzie) książę Andrzej Lubomirski (trzeci z lewej w pierwszym rzędzie) minister pracy i opieki społecznej Jerzy Paciorkowski (trzeci z prawej w pierwszym rzędzie) oraz kpt. Zygmunt Gużewski (trzeci z lewej).