Obraz znajduje się w Litewskim Muzeum Sztuki w Wilnie. 

Żródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons.