Fotografia opublikowana w wydawnictwie okolicznościowym Polskiego Związku Ubezpieczeń Wzajemnych, które ukazało się w 1935 roku po śmierci dyrektora PZUW Władysława Strzeleckiego. Publikacja udostępniona przez pana Piotra Strzeleckiego.