Pomnik stoi u zbiegu ulic Chałubińskiego i Zamoyskiego. 

Zdjęcie Tadeusza Święchowicza wykonane w lutym 2017 roku.