Ilustracja z publikacji „Album wydane staraniem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu w czterechsetną rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika”, opracowanej przez Ignacego Polkowskiego i wydanej w Gnieźnie w 1873 roku (tabl. XII).