Obraz olejny namalowany po 1857 roku.  Kopia obrazu  Ary Scheffera.