Obraz olejny z około 1718 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu. 

Źródło kopii cyfrowej: http://www.mnp.art.pl/fileadmin/pliki/MNP/GMiR/galeria_sztuki_polskiej_od_XVI/Mp_2187.jpg