Drzeworyt według wzoru Grzegorza Sachowicza. Rycina opublikowana w 1874 roku w czasopismie "Kłosy"  nr 455 s. 177.