Fotografia wykonana w latach 1857-1860 przez Karola Beyera.