Obraz olejny z 1897 roku.  Żoną sportretowanego była Maria Dorota z rodu de Castellane.