Fotografię wykonał około 1865 roku André Adolphe Eugène Disderi.