Obraz olejny nieznanego autora z XVIII wieku. Znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (Mathiasrex Maciej Szczepańczyk).