Drzeworyt Józefa Holewińskiego według wzoru Stanisława Witkiewicza, opublikowany w prospekcie "Kłosów" na 1887 rok (nr 1116).