Fotografia wykonana przdez Karola Beyera około 1860 roku.