Litografia według wzoru Ksawerego Jana Kaniewskiego, wydana we Lwowie przez Lith. P. Pillera w latach 1840-9.