Litorgafia opublikowana w 1851 roku w książce "Życiorysy znakomitych ludzi wsławionych w różnych zawodach", tom 2, tablica między stronami 208/209.  Pod portretem znajduje się  faksymile autografu.