Olejny obraz z około 1778-1779 roku.  Jest to pomniejszona kopia portretu przeznaczonego do Pokoju Audiencjonalnego Starego w Zamku Królewskim w Warszawie. Jest własnością Łazienek Królewskich i znajduje się w Sypialni w Pałacu na Wyspie.  Fot. A. Ring, L. Sandzewicz.