Obraz olejny nieznanego autora z trzeciej ćwierci XVIII wieku.

Źródło: Muzeum Narodowe w Kielcach.