Obraz  olejny nieznanego malarza polskiego z I poł. XIX wieku.