Obraz olejny z 1911 roku z Muzeum Narodowego w Poznaniu.