Grupa dostojników w kuluarach sejmowych. Widoczni od lewej I rząd: prezes BBWR Walery Sławek, minister spraw zagranicznych Józef Beck, marszałek Sejmu Kazimierz Świtalski, za Kazimierzem Świtalskim stoi wiceminister spraw zagranicznych Jan Szembek.