Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie (29 kwietnia 1939 r.) Widoczny od lewej przy stole: członek Zarządu Głównego PCK dyr. Wacław Lachert, prezes PCK gen. Aleksander Osiński (przemawia), członek Zarządu Głównego PCK inż. S. Fuks.