Na zdjęciu widoczni są: Józef Piłsudski (x), Ignacy Boerner, Bogusław Miedziński (w baraniej czapce), Stanisław Zosik-Tessaro, Tadeusz Piskor, Janusz Głuchowski, Tadeusz Kasprzycki (po cywilnemu), Bolesław Wieniawa-Długoszowski, Zygmunt Klemensiewicz, Wacław Jędrzejewicz.

Fotografie wykonał  Saryusz Wolski.