Kapitan pilot Jerzy Bajan (w mundurze pośrodku) w towarzystwie porucznika pilota balonowego Władysława Pomaskiego (w mundurze z lewej), kapitana pilota balonowego Franciszka Hynka (w mundurze z prawej) i artystów na wystawie obrazów w Instytucie Krzewienia Sztuki. Na ścianie wisi portret Jerzego Bajana namalowany przez Henryka Smuczyńskiego. Widoczny m.in.: artysta malarz, dyrektor Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu Karol Maszkowski (I rząd 1. z prawej).