Gen. Aleksander Osiński wpisuje się do księgi pamiątkowej z okazji pożegania się ze swoim garnizonem po wybraniu go na senatora. Widoczni także płk Ostrowski, mjr Jędruch i mjr Dec.