Od lewej: Tomasz Arciszewski, NN, premier Stanisław Mikołajczyk, minister Tadeusz Romer, NN, Stanisław Grabski. 

Fotografia Czesława Datki.