Członkowie rządu i generalicja na Zamku Królewskim w Warszawie. Widoczni w I rzędzie m.in. prezydent Ignacy Mościcki (1. z lewej), marszałek Józef Piłsudski (2. z lewej), gen. Lucjan Żeligowski (3. z lewej), min. Eugeniusz Kwiatkowski (4. z lewej), min. Gabriel Czechowicz (5. z lewej), gen. Jan Romer (6. z lewej), min. Jędrzej Moraczewski (2. z lewej). W II rzędzie widoczni m.in. gen. Daniel Konarzewski (na prawo od prezydenta), gen. Juliusz Rómmel (na prawo od Żeligowskiego).

Fotografia wykonana w latach 1926-1930.