Biegli sądowi profesor Ludwik Hirszfeld (2. z lewej) i profesor Jan Olbrycht (1. z lewej) na procesie.