Biegli sądowi profesor Ludwik Hirszfeld (2. z lewej) i profesor Jan Olbrycht (3. z lewej) na procesie.