Biegli sądowi na procesie. Siedzą od prawej profesor Ludwik Hirszfeld, profesor Jan Olbrycht i dyrektor Państwowego Zakładu Badania Środków Żywności i Przedmiotów Użytku w Warszawie Żmigród.