Biegli sądowi profesor Ludwik Hirszfeld (1. z prawej) i profesor Jan Olbrycht (1. z lewej) na procesie.