Obraz z 1846 roku.  Znajduje się w Litewskim Muzeum Sztuki w Wilnie. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.