Fotografia grupowa profesorów i dyplomowanych studentów Szkoły Sztuk Pięknych wydziału pedagogicznego. Widoczni od lewej: profesor Karol Tichy, profesor Tadeusz Pruszkowski, profesor Karol Stryjeński, Ł. Obermanówna, profesor Wojciech Jastrzębowski, profesor Józef Czajkowski, W. Taczanowska, J. Mieszkowski, K. Rzepkowski, S. Tobolczyk. Siedzą od lewej: D. Libinowa, M. Miłoszeńska.