Rycina opublikowana w 1910 roku w "Czasopiśmie Technicznym", nr 23,  s. 367. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.