Widoczni od prawej: Zbigniew Sawan w roli Parysa, Zofia Barwińska w roli Heleny, Ludwika ŒŚniadecka, Ada Kosmowska w roli Hekabe, Wacław Szymborski w roli Priama, Maria Treszczyńska.