Widoczni od lewej: Henryk Rozmarynowski, Stanisława Kostecka, Antonina Klońska, Stanisław Milski, Maria Bednarska, Józef Leliwa, Stanisław Rustowski.