Maria Malicka jako Joanna i Zbigniew Sawan jako Robert w jednej ze scen przedstawienia. Fotografié wykonał St. Markiewicz.