Scena zbiorowa. Od lewej widoczni: Stanisława Kostecka, Roman Niewiarowicz w roli Toboli, Janina Piaskowska, Jerzy Klimaszewski, Halina Starska w roli Opackiej, Aleksander Suchcicki, Maria Bednarska, Janina Wernicz w roli Toboli i Czesław Strzelecki w roli Opackiego.