Władysław Staszewski jako Ferdynand w jednej ze scen przedstawienia.